Amb més de 30 anys d’experiència en el món dels recanvis i la venda de grups electrògens,
esperem continuar sent de la confiança dels nostres clients i evolucionar conjuntament.

PROJECTES

01. Empresa

Experiència i innovació

Treballant des del 1981 en el món de la instal·lació, manteniment, reparació i venda de grups electrògens, esperem continuar sent de la confiança dels nostres clients i evolucionar conjuntament. A causa de l’evolució de la societat i de la demanda de productes cada vegada més complexos per part dels nostres clients, Agresa s’adapta als nous temps per garantir l’èxit dels nostres serveis.

02. Productes

Desenvolupament i solucions

A Agresa treballem conjuntament amb els nostres clients per desenvolupar productes i estratègies segons les necessitats de cada projecte.

03. Serveis

OFERIM UN SERVEI DE SUPORT I RESPOSTA 24H 7/365 DIES

FEM EL DIAGNÒSTIC DELS SEUS EQUIPS EFICAÇMENT

REALITZEM INFORMES SOBRE FUTURES MESURES A REALITZAR

DISSENYEM CONTRACTES A MIDA EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS

MANTENIMENT PREVENTIU
MANTENIMENT CORRECTIU
INSTAL·LACIONS

04. Venda de Grups electrògens

A Agresa disposem d’un ampli catàleg de grups electrògens a la venda de diferents models, motors i potències.

05. Projectes