Cada quant temps cal revisar un grup electrogen: els nostres consells i recomanacions

Sap cada quant temps cal revisar un grup electrogen? Sembla una banalitat dir-ho, però fer un manteniment rutinari i preventiu periòdic del seu grup electrogen és de gran importància. Sobretot si la seva funció és suplir el tall de corrent en cas d’emergència. Davant un tall d’energia programat, eventual i prolongat és quan el grup electrogen mostra la seva utilitat i el que menys es desitja és que precisament en aquest moment, l’equip falli.

A Agresa som especialistes en la venda de grups electrògens. També disposem de bancs de prova per testejar els equips i assegurar-nos que estan en bones condicions. El nostre equip de tècnics especialitzats s’encarrega de les tasques de manteniment de grups electrògens per garantir un correcte funcionament quan sigui necessari. Així que, si desitja comprar un grup electrogen a Agresa, estarà sempre en bones mans.

Què trobarà a Agresa?
cada quant temps cal revisar un grup electrogen

Per què s’ha de fer el manteniment als grups electrògens?

Alguns pensen que el manteniment ordinari dels grups electrògens en cas d’emergència és inútil perquè “sempre estan parats i l’oli encara és nou”. Aquest és precisament l’error que molts cometen. Parlar d’un grup electrogen parat és com deixar un cotxe en un garatge durant dos o tres anys, segurament no arrencarà a la primera volta de clau, ni que sigui quilòmetre zero. I no només no arrencarà, també tindrà altres problemes, ni que sigui el més fiable de tots els temps: el seu motor, tal com està format, necessita funcionar i mantenir-se de la manera correcta.

cada quant temps cal revisar un grup electrogen

Per aquest motiu, quan algú ens pregunta cada quant temps cal revisar un grup electrogen, la nostra resposta és sempre la mateixa: cada quan el fabricant així ho indiqui, o si no, una vegada a l’any.

cada quant temps cal revisar un grup electrogen

A Agresa l’experiència ens ensenya que aquesta desagradable situació, provocada per un manteniment insuficient, és més freqüent de l’esperable. Evidentment, estalviar en el cost no és un bon negoci perquè molt sovint els danys causats per una posada en marxa fallida poden ser econòmicament incomparables. Imagini’s l’aturada d’una línia de muntatge, els centres de procés de dades o, encara pitjor, un quiròfan, on una vida humana podria pagar el preu de la falta de revisions periòdiques.

Serveis de revisions i manteniment

Quin tipus de manteniment s’ha de dur a terme en un grup electrogen?

Dur a terme el manteniment d’un grup electrogen significa mantenir en bones condicions tots els seus components: motor, alternador, quadre elèctric. Cada fabricant de grup electrogen publica el manual d’ús i manteniment que enumera les opcions de control que cal realitzar en períodes de temps recomanats i ben definits. És molt aconsellable tenir sempre una còpia del manual a prop de la màquina, amb els esquemes elèctrics i dur un quadre d’intervencions, la qual cosa ajudarà en el pla de manteniment exitós. 

cada quant temps cal revisar un grup electrogen

I no només el manteniment, sinó també la prevenció. És molt important que el tècnic que s’encarrega del grup electrogen tingui la sensibilitat per fer també el manteniment preventiu, és a dir, canviar a temps aquells components addicionals que segurament fallaran en un futur a causa de la seva vida útil.

Els tècnics d’Agresa compten amb una llarga trajectòria realitzant aquesta mena d’actuacions i tenen definida una òptima checklist de tasques de manteniment per a grups electrògens.

Amb quina freqüència s’ha de realitzar el manteniment?

La freqüència de les intervencions és un paràmetre essencial per al correcte funcionament del grup electrogen. La resposta a la pregunta de cada quant temps cal revisar un grup electrogen és fàcil: com més gran sigui la freqüència de les intervencions,  més gram serà la fiabilitat de l’equip. Com més gran sigui el dany causat per no engegar-lo, més gran serà la falta de confiança que oferirà el generador.

Cada intervenció ha de registrar en un informe específic que ha de consignar:

 • Els treballs duts a terme

 • Els materials fets servir

 • Les hores de funcionament real de la unitat

 • La data d’intervenció

 • Les dades del tècnic que la va realitzar

 • Les futures intervencions programades

Què es revisa en un grup electrogen?

Les proves de funcionament sense càrrega i amb càrrega, juntament amb les intervencions de revisions periòdiques, serveixen substancialment per augmentar la confiança amb el generador. 

És una bona idea fer funcionar el motor al ralentí almenys un cop cada dues setmanes, només per mantenir lubricades les peces mòbils dins del motor. És recomanable deixar-lo actuar uns minuts. Als motors dièsel no els agrada gaire estar en ralentí durant llargs períodes.

La prova de càrrega, per altra banda, és la prova real que ens permet conèixer completament el correcte funcionament del generador.

Quan és possible, se sol simular un tall d’energia per garantir que els processos d’arrencada i presa de càrrega es realitzin amb regularitat. A més a més, amb aquesta prova és possible verificar:

 • El correcte funcionament de les bobines de control de l’interruptor de grup

 • El correcte funcionament de la lògica de commutació de la xarxa

 • Els senyals requerits per la càrrega

 • El funcionament del sistema de refrigeració del motor

 • Possible verificació del funcionament del sistema de transferència de combustible del tanc d’emmagatzematge al tanc de servei.

 • La possible verificació de la correcta distribució de la càrrega pels generadors en paral·lel.

cada quant temps cal revisar un grup electrogen

Quin és el kit de recanvis d’emergència recomanable?

Per als llocs més crítics, des d’Agresa recomanem amb fermesa mantenir un kit de recanvis d’emergència preparat per a fer-lo servir en cas d’avaria. A més dels filtres d’oli i motos, altres recanvis recomanats són els següents:

 • Relé i diversos materials elèctrics

 • Regulador de voltatge de l’alternador 

 • Kit de díodes rotatius

 • Anticongelants per a recàrregues esporàdiques

 • Additius per a anticongelant, oli i dièsel

 • Kit de bateria d’arrancament

 • Kit de corretges de motor i ventilador

 • Kit de bomba i injectors de recanvi

 • Motor d’arrencada

cada quant temps cal revisar un grup electrogen

Confiï amb Agresa per a les revisions de manteniment del seu grup electrogen

Vostè pot confiar amb Agresa per al manteniment del seu grup electrogen. Comptem amb l’experiència de trenta anys de comercialització i d’aportar solucions a la venda, instal·lació i manteniment de grups electrògens i generadors amb les millors marques que hi ha al mercat. Tingui la tranquil·litat que el seu grup electrogen complirà amb la seva missió quan l’hagi de complir.

Contactar amb Agresa