Com calcular els KVA necessaris quan arribi el moment de triar grup electrogen?

Consum d'un grup electrogen segons la seva potència, Agresa

Un factor diferencial quan arriba el moment de triar grup electrogen passa per saber identificar la potència necessària per a cada aplicació. Cal identificar les necessitats de la instal·lació en funció de la potència elèctrica que es requereixi.

Si ho fa correctament, haurà fet el primer pas tant per a assegurar i allargar la vida útil de l’equip com per a reduir al màxim el consum de combustible. Dit d’una altra manera, identificar correctament la potència li evitarà sobrecostos de manteniment i avaries a mitjà termini.

El mètode més eficaç per a això és demanar consell al seu distribuïdor. Sàpiga que en Agresa estudiarem el seu cas amb deteniment i no pararem fins a trobar la potència i la solució idònies per a cobrir les necessitats de la seva instal·lació

Si el càlcul de la potència i el consum no és correcte… Què és el que pot passar?

Consum d'un grup electrogen segons la seva potència, Agresa

Sobredimensionar la potència d’un grup comporta unes quantes conseqüències. En primer lloc, estarà pujant el seu preu de forma totalment innecessària. També cal destacar que es malgasta la seva capacitat d’ús i s’augmenta molt el consum de combustible i, en conseqüència, les despeses de manteniment o funcionament.

En el cas contrari, si el que fa és calcular una potència inferior a la necessària, és molt probable que corri el risc de sobrecarregar a l’equip, disminuint la seva vida útil i augmentant en gran manera la possibilitat de patir una avaria.

Catàleg de Grups Electrogens

Quines preguntes ha de fer-se per a determinar la potència i el consum del seu grup electrogen?

Hi ha una sèrie de preguntes que ha de fer-se per a determinar tant la potència com el consum del grup electrogen que triï. Sobretot ha de tenir molt clar el següent:

  • Activitat a realitzar pel grup?

  • On està situada la instal·lació?

  • Quins equips o màquines s’utilitzen en aquesta instal·lació, als quals se’ls hagi de subministrar energia elèctrica?

  • Quines condicions d’ús se li donaran al grup?

  • Períodes d’activitat del grup?

Si vol que l’assessorem o estudiem les seves necessitats elèctriques només ha de posar-se en contacte amb Agresa mitjançant el formulari de contacte que trobarà en aquest enllaç, o trucant per telèfon al 93 877 20 20. Aposti per autèntics professionals del sector de l’energia i els grups electrogens!

Contacti amb Agresa