Grups i equips electrògens: tipus de potència

En aquest post Agresa vol seguir amb la seva vocació pedagògica, que l’ha portat a publicar una sèrie d’articles en forma de glossari de termes, definint conceptes que poden semblar confusos si no es coneix el sector o la mecanica dels grups electrògens a la perfecció.

I la veritat és que quan es treballa dins del sector dels grups i equips electrògens, és molt important saber a què ens referim amb cada tipus de potència, així com les unitats de mesurament que s’utilitzen habitualment.

La potència útil, la potència absorbida i el rendiment

La potència útil és aquella que utilitza el motor estrictament per a treballs mecànics. És a dir, la potència que s’aprofita per al treball útil.

En canvi, la potència que prové de la xarxa i és absorbida pel motor, sempre serà una mica superior i se la relaciona amb la potència útil en funció del rendiment de l’equip. S’expressa amb aquesta fórmula:

Rendiment = Potència útil / Potència absorbida

Aquesta relació ha d’indicar-se en la placa de l’equip electrogen, perquè sapiguem la potència i intensitat que el grup necessitarà de la xarxa.

Classificació de la potència dels grups electrògens segons la norma ISO

La norma ISO-8528-1 classifica a la potència dels grups electrògens segons el seu ús:

  • Potència Principal: aquest tipus d’equips estan dissenyats per a usar-los de manera il·limitada. Se solen utilitzar dins del sector industrial, per a obres de gran calibre, mines… Tots ells funcionen amb dièsel i estan pensats per a tenir una ubicació fixa.

  • Potència Contínua: aquests grups electrògens també han estat dissenyats per a usar-se de manera ininterrompuda. Se solen utilitzar en llocs on és crucial que no es produeixin corts en la xarxa elèctrica en cap concepte. Estaríem parlant de centrals hidroelèctriques, estacions de bombament d’aigua, torres de control…

  • Potència Auxiliar: la seva utilització està limitada i oscil·la entre les 200 i les 500 hores anuals. Es troben en llocs on la xarxa elèctrica convencional no és fiable o no subministra l’energia necessària per al normal desenvolupament d’una activitat laboral, industrial o comercial.

  • Potència Auxiliar d’Emergència: aquest tipus d’equips han estat dissenyats per a funcionar un màxim de 200 cada any. No és aconsellable sobrecarregar-los i solen estar en llocs on es produeixen corts puntuals de la xarxa i el subministrament elèctric.

Grups electrògens d’Agresa

Dir-li que Agresa seguirà amb aquesta sèrie de publicacions pedagògiques que sempre resulten interessants per als usuaris. De totes maneres, si té dubtes sobre que potència o que grup triar, només ha de posar-se en contacte amb el departament comercial perquè l’assessorin en tot el que sigui necessari, fins a trobar la solució perfecta per a vostè.

Parlem?