Grups electrògens de 10 Kva o superiors

Diferències entre els grups electrògens de potència “Prime” y “Stand By”?, Agresa

Els grups electrògens poden estar dissenyats per a subministrar una energia de forma contínua o només en situacions d’emergència, com a font complementària a la xarxa elèctrica convencional. Avui li mostrarem les diferències entre un grup electrogen de potència “Prime” y uno “Stand By”.

Ho explicarem des d’un punt de vista industrial, perquè la nostra especialitat és la venda de grups electrògens de 10 Kva o superiors per a diferents sectors: industrial, serveis, hospitals, residències…, deixant a un costat el sector domèstic.

Els nostres grups electrògens

Particularitats de la potència “Stand By”

El terme “Stand By” fa referència a un equip elèctric que es troba encès, però en una etapa d’hibernació o repòs. Els grups electrògens d’energia en espera o “Stand By” solen ser els més comuns, ja que la seva principal comesa és el de subministrar energia d’emergència durant un període de temps limitat, que sol coincidir amb corts o fallades de la xarxa elèctrica convencional.

La classificació tradicional d’aquest tipus de grups ha de dimensionar-se amb un factor de càrrega del 100% i unes 200 hores de funcionament per any. És un equip dissenyat per a ser connectat a la xarxa elèctrica i romandre encès, però no funcionant, esperant una possible fallada d’aquesta xarxa. És un corrent secundari fiable.

La utilització d’aquest tipus de grups li proporcionarà la seguretat que, en cas de caiguda de la xarxa elèctrica, el funcionament de tots els seus equips bàsics estigui garantit.

Particularitats de la potència Prime  

Els grups electrògens de potència “Prime” són equips pensats i dissenyats per a utilitzar de font d’energia principal, és a dir, on no hi hagi accés a la xarxa elèctrica convencional. Des de Agresa no aconsellem que la càrrega variable del grup sobrepassi el 80% i el seu període operatiu no pot superar les 300 hores si efectuar-los el manteniment preventiu necessari. Si el motor del grup treballa al 100% de potència, les hores treballades per cada any no han de passar de 500.

A una potència menor, aquest tipus de grups poden arribar a funcionar fins a 24/24 hores per dia. Ha de tenir molt present que el seu ús constant a una càrrega molt elevada redueix la vida útil del motor i de l’equip.

Fins aquí el nostre petit resum de les diferències entre la potència “Prime” i la “Stand By” en grups electrògens de 10 Kva o més.

Necessita assessorament personalitzat?