Què convé tenir sempre en compte per al manteniment dels grups electrògens a l’hivern?

Grups electrògens manteniment i reparació, Agresa

 El manteniment preventiu dels grups electrògens és una cosa essencial per a garantir que no sorgeixin errors ni avaries inesperades durant els seus períodes d’activitat. És convenient realitzar-ho tant a l’estiu com a l’hivern, però amb l’arribada del fred hi ha alguns factors que s’han de tenir sempre en compte. En aquest post intentarem explicar amb detall tot el que ha de revisar amb netedat i rigor a l’hivern. Si disposa d’un grup electrogen industrial, li aconsellem que continuï llegint, ja que si té en compte tot el que ve a continuació, obtindrà un millor rendiment del seu grup i allargarà, en gran manera, la seva vida útil.

Els grups electrògens, manteniment i reparació a l’hivern.

Asseguri’s de tenir sempre controlat el nivell d’electròlits de la bateria. Resulta una tasca de vital importància, ja que els electròlits es componen d’aigua destil·lada i àcid sulfúric. Amb el pas de l’estiu, hi ha una gran probabilitat que aquesta aigua s’hagi evaporat i, en conseqüència, s’espatlli la bateria i el grup no arrenqui quan sigui necessari.

Els grups electrògens instal·lats en zones geogràfiques fredes disposen d’una resistència que escalfa l’anticongelant que circula pel motor. Aquesta resistència disposa d’un termòstat que manté l’anticongelant a una temperatura que oscil·la entre 35° i 40° graus. Per a comprovar que la resistència funciona, ha de tocar el motor per la part superior i notar que està calenta. En cas de no ser així, ha de cridar urgentment al servei tècnic perquè una arrencada a molt baixa temperatura pot causar danys en el motor, que recordem és una dels components amb reparacions de major cost.

També resulta de vital importància comprovar el nivell de refrigerant. Per a comprovar-ho, ha de llevar el tap del radiador del motor. Faci-ho sempre amb el radiador fred i el motor parat.
Si el nivell de refrigerant és baix, la resistència no podrà escalfar correctament totes les parts del motor i fins i tot es podria cremar la pròpia resistència, al no estar en contacte amb líquid.
Ha de reposar el radiador amb líquid refrigerant adequat, però mai amb aigua. Així mateix, és important avisar al servei tècnic si detecta alguna fugida o alguna taca de refrigerant.

Saber més de la nostra empresa

Un dels nostres grans valors el trobem en el nostre excepcional equip tècnic

 A Agresa es trobarà amb un equip de tècnics i professionals del sector energètic amb profunds coneixements sobre el manteniment preventiu i correctiu dels grups electrògens industrials, indistintament de la potència que tingui el seu: principal, auxiliar, contínua…

Si vol preguntar-nos alguna cosa o té algun dubte respecte del funcionament del seu equip, només ha de trucar-nos per telèfon al (+34) 93 877 20 20, manar-nos un correu electrònic a agresa@agresa.es o emplenar el formulari de contacte que es trobarà en aquesta mateixa web.

Contactar amb Agresa

D’altra banda, també ens agradaria posar en valor que disposem d’un banc de càrrega que ens permet realitzar tot tipus de proves per a detectar els errors i fallades de qualsevol grup industrial.

De fet, comptem amb una àmplia i dilatada experiència en instal·lacions de grups electrògens en llocs de difícil accés, allunyats del sòl o de la civilització, espais reduïts…

Doni un cop d’ull a la nostra secció de projectes i comprovarà in situ del que li estem parlant.