Instal·lació de grups electrògens. Aspectes a tenir en compte de la sortida de gasos

La instal·lació de grups electrògens té les seves dificultats. S’ha de saber com realitzar tots els aspectes a la perfecció per evitar accidents greus.

A Agresa oferim instal·lació de grups electrògens als nostres clients en projectes amb instal·lacions complexes o senzilles. Sempre adaptant-nos a les necessitats del client.

En aquesta ocasió ens centrarem en una cosa tan senzilla com la sortida de gasos, un aspecte molt important a tenir en compte a l’hora de fer la instal·lació de grups electrògens.

Per això no podem oblidar que s’han de tenir en compte les normatives a complir. Entre elles, les més importants són:

1. L’aïllament tèrmic:

S’ha de complir l’aïllament tèrmic de la conducció per les zones d’accés a les persones. Així mateix, en el cas que sigui una sala molt alta -més de 4 metres- només cal arribar a aïllar a una alçada on les persones no arribin.

2. La sortida de gasos a l’exterior

La sortida de gasos a l’exterior del local haurà d’efectuar-se amb 1 metre per sobre de la part més alta de la teulada, i que aquest a un radi de 10 metres.

A banda, hi ha altres aspectes imprescindibles a tenir en compte, a més de les normatives, són les condicions tècniques.

3. Condicions tècniques:

-La conducció haurà d’estar aïllada del motor per anti vibratoris, per evitar sorolls i trencaments.

-La conducció ha de tenir la secció adequada per al grup electrogen al que vagi destinat. Així mateix, s’ha de tenir en compte la longitud total del conducte, les corbes i colzes, així com els tipus de silenciosos a utilitzar. Cadascun d’aquests elements incideix directament sobre les prestacions del motor del grup.

-No s’ha d’oblidar, que la subjecció del conducte és una part bàsica. Hi ha instal·lacions en què aquests treballs no s’han efectuat tenint en compte, la temperatura i les vibracions del conducte.

A continuació, els mostrem algunes fotografies on es pot apreciar el que no és correcte i el que és correcte en la instal·lació de grups electrògens:

Instal·lació de grups electrògens: la sortida de gasos, Agresa

Instal·lació de grups electrògens: la sortida de gasos, Agresa

Instal·lació de grups electrògens: la sortida de gasos, Agresa

En Agresa Realitzem tot tipus d’instal·lacions per a grups electrògens, oferint solucions adequades per a cada projecte, amb un personal tècnic qualificat. Contacta ara amb nosaltres per a més informació.