En què consisteix el manteniment preventiu del seu grup electrogen?

Quan parlem de manteniment preventiu ens referim a totes aquelles accions que s’han de realitzar en un grup electrogen, de forma periòdica, per al seu correcte funcionament i per a reduir els errors o les fallades a la mínima expressió. Es poden dividir en dos grups: els factors mecànics i els elèctrics.

Manteniment preventiu generador elèctric

Tot el que cal tenir en compte per al correcte funcionament de la mecànica del seu grup

 • En primer lloc, s’ha de comprovar que el nivell d’oli del motor i de la bomba d’injecció sigui el correcte.

 • Cal realitzar una inspecció general del motor, posant l’accent en l’estat del circuit d’aigua i de l’alternador.

 • També cal comprovar el nivell d’aigua en el radiador.

 • Els nivells de gasoil del dipòsit nodrissa individual i del dipòsit principal han de ser els correctes, si no és així cal emplenar-los.

 • És molt important comprovar que no existeixen fugides d’oli o d’aigua.

 • No es pot oblidar de verificar que les corretges de la bomba i l’alternador estiguin tibades i en perfecte estat.

 • El grup electrogen ha de funcionar amb una temperatura que oscil·li sempre entre els 30° i els 40°.

 • Finalment, no s’oblidi de revisar el funcionament i l’estat de les bombes de tràfec.

 Manteniment preventiu generadors oli

Factors elèctrics a tenir en compte per al manteniment preventiu del seu equip

 • Asseguri’s que la resistència d’escalfament del càrter funciona correctament i amb la temperatura adequada.

 • Revisi el nivell d’electròlits i l’estat de la bateria.

 • Netegi i elimini la pols del quadre de comandament i les commutacions.

 • Realitzi una prova des del quadre d’automatisme del propi grup per a assegurar-se que no hi haurà errors inesperats. La durada ha de ser de com mínim 15 minuts.

 • Anoti la tensió del generador i de la xarxa en volts.

 • Anoti la intensitat d’instal·lació de l’alimentació del grup i la freqüència del generador en cicles per segon.

Si té dubtes o necessita que l’assessorem per a un bon manteniment preventiu del seu equip, només ha de posar-se en contacte amb Agresa i el nostre equip tècnic contestarà a totes les preguntes que siguin necessàries. El més important per a nosaltres és la salut del seu grup electrogen!