En què consisteix el manteniment preventiu del seu grup electrogen?

Quan parlem de manteniment preventiu ens referim a totes aquelles accions que s’han de realitzar en un grup electrogen, de forma periòdica, per al seu correcte funcionament i per a reduir els errors o les fallades a la mínima expressió. Es poden dividir en dos grups: els factors mecànics i els elèctrics.

El manteniment preventiu del seu grup electrogen. Què cal revisar sempre?, Agresa

Tot el que cal tenir en compte per al correcte funcionament de la mecànica del seu grup

 • En primer lloc, s’ha de comprovar que el nivell d’oli del motor i de la bomba d’injecció sigui el correcte.

 • Cal realitzar una inspecció general del motor, posant l’accent en l’estat del circuit d’aigua i de l’alternador.

 • També cal comprovar el nivell d’aigua en el radiador.

 • Els nivells de gasoil del dipòsit nodrissa individual i del dipòsit principal han de ser els correctes, si no és així cal emplenar-los.

 • És molt important comprovar que no existeixen fugides d’oli o d’aigua.

 • No es pot oblidar de verificar que les corretges de la bomba i l’alternador estiguin tibades i en perfecte estat.

 • El grup electrogen ha de funcionar amb una temperatura que oscil·li sempre entre els 30° i els 40°.

 • Finalment, no s’oblidi de revisar el funcionament i l’estat de les bombes de tràfec.

Servei de Manteniment preventiu de grups electrògens
El manteniment preventiu del seu grup electrogen. Què cal revisar sempre?, Agresa

Factors elèctrics a tenir en compte per al manteniment preventiu del seu equip

 • Asseguri’s que la resistència d’escalfament del càrter funciona correctament i amb la temperatura adequada.

 • Revisi el nivell d’electròlits i l’estat de la bateria.

 • Netegi i elimini la pols del quadre de comandament i les commutacions.

 • Realitzi una prova des del quadre d’automatisme del propi grup per a assegurar-se que no hi haurà errors inesperats. La durada ha de ser de com mínim 15 minuts.

 • Anoti la tensió del generador i de la xarxa en volts.

 • Anoti la intensitat d’instal·lació de l’alimentació del grup i la freqüència del generador en cicles per segon.

Si té dubtes o necessita que l’assessorem per a un bon manteniment preventiu del seu equip, només ha de posar-se en contacte amb Agresa i el nostre equip tècnic contestarà a totes les preguntes que siguin necessàries. Si vol comprovar que el seu grup electrogen funciona correctament , li oferim el servei de proves amb banc de càrrega per a assegurar el rendiment del seu grup electrogen en qualsevol circumstància, ja que considerem que el més important  és l’estat del seu grup electrogen!

Faci un cop d’ull als nostres grups electrògens