Directives europees per a grups electrògens. Què diu la llei sobre això?

El manteniment tècnic legal dels grups electrògens, Agresa

El manteniment tècnic legal d’un grup electrogen és una cosa indispensable tant per a optimitzar el seu rendiment com per a estalviar-se disgustos durant el seu temps de funcionament. Quines diferències hi ha entre el marcatge CE, les directives EU i les normes legals que tot grup electrogen ha de complir?

En primer lloc, convé aclarir que totes aquestes legislacions serveixen perquè els grups electrògens moderns es dissenyin i produeixin sota els mateixos criteris en tota Europa. Això garanteix, d’una banda, la seguretat dels operaris que ho vagin a utilitzar, i per l’altre, que tot el seu sistema funcioni de la forma correcta davant qualsevol situació.

Les directives europees sobre els grups electrògens

Quan els fabricants de grups electrògens dissenyen els seus equips han de tenir molt present el compliment de totes aquestes directives marcades per la Unió Europea:

Grups electrògens de Agresa

En cas que els grups electrògens compleixin amb totes aquestes normatives europees, són lliurats amb una declaració de conformitat CE.  El marcatge CE és una marca que s’atorga als productes industrials. És important remarcar que aquesta distinció no garanteix res per si mateix, sinó que és una declaració de part del fabricant conforme el seu producte compleix amb totes les normes de seguretat establertes per la UE.

D’altra banda, convé esmentar les diferències entre normes i directives. En el primer cas, estaríem parlant sobre les especificacions tècniques aprovades per un organisme reconegut. Si ens fixem en les directives, veurem que són eines jurídiques que s’encarreguen de garantir el compliment de les decisions preses per la UE als països membres com Espanya. Per a qualsevol dubte o assessorament, només ha de posar-se en contacte amb Agresa.

Contacti amb Agresa