Les normatives dels grups electrògens

Vol instal·lar grups electrògens en les seves instal·lacions? Una de les primeres coses que ha de realitzar per a assegurar el seu correcte funcionament és conèixer les normatives dels grups electrògens en la Comunitat Europea, ja sigui per la protecció i prevenció de la maquinària, com per a evitar danys a persones del seu voltant.

A Agresa portem més de 30 anys d’experiència en el sector de grups electrògens. Coneixem tots els detalls sobre la normativa dels grups electrògens de la Comunitat Europa. Descobreix-los:

Directives i normatives dels grups electrògens

  • Directiva 2006/42/EC: Parlem d’un dispositiu que es considera una maquinària. És a dir, un conjunt de peces i elements que serveix per a desenvolupar una funció determinada i que pot ser operat. Encara que no necessàriament, per un usuari, ha de complir amb aquesta norma, que té a veure amb seguretat de les maquinàries.
  • Directiva 2014/35/EU: Al ser un equip que proveeix energia elèctrica de baixa tensió (capacitat per sota dels 1000 Vac), necessita comptar amb l’aval d’aquesta norma.
  • Directiva 2004/108/EC: Aquesta norma té a veure amb els camps magnètics, un dels processos bàsics per a poder generar electricitat. D’aquesta manera, hem d’anotar en la llista. Per cert, també se’l coneix com a Compatibilitat Electromagnètica.
  • Directiva 2016/1628 EU: Tots els motors que treballen amb combustible fòssil emeten gasos i partícules contaminants. Per aquest motiu han de complir amb aquesta norma que es refereix als motors emprats fora de les carreteres.
  • Directiva 2005/88 / CE: Amb aquesta directiva es cuida el nivell de soroll produït pel motor quan es troba en un espai a l’aire lliure.

Normatives dels grups electrògens en la Comunitat Europea, Agresa

A més de totes aquestes directives, els grups electrògens necessiten secundar-se en les normes harmonitzades. Per a ser més exactes, les que es troben  a la EN ISO 8528, una norma internacional que aplica per a tots els equips que entrin en aquesta categoria.

Marcatge CE

El Marcatge CE és el procés que utilitza el fabricant per a informar que la seva maquinària compleix totes les normatives. Es podria considerar com una declaració del fabricant del producte. Aquest terme indica que aquest objecte compleix amb els requisits mínims legals i de seguretat per a poder comercialitzar-se dins de la Unió Europea.

Normatives dels grups electrògens en la Comunitat Europea, Agresa

Vol més informació sobre les normatives dels grups electrògens? Desitja un equip especialista que faci una revisió a la seva maquinària? Contacta amb el nostre equip per a més informació.