Les bateries són un element essencial per al funcionament dels grups electrògens. La seva funció és la d’acumular energia per a garantir el funcionament de l’equip al qual alimenten i permetre així el seu correcte funcionament. Això permet que, encara que un grup electrogen estigui desconnectat de la xarxa elèctrica, pugui funcionar amb normalitat.

D’aquesta manera, les bateries proveeixen d’electricitat tant a les funcions passives dels grups electrògens com a les actives i són necessàries per a la transformació de corrent altern i continu.

Però, què ocorre si la bateria d’un grup electrogen falla? Podria arribar a explotar? Com podem evitar-ho? A continuació, us expliquem totes aquestes qüestions.

grupos electrógenos normativa aplicable

Motius pels quals pot explotar una bateria

Una bateria en estat normal no sol explotar. La seva fabricació i disseny estan ideades precisament per a evitar aquests supòsits. No obstant això, sí que es donen ocasions puntuals en els quals una explosió podria succeir a causa d’una concentració d’elements que es descriu a continuació.

Els grups electrògens disposen d’un carregador automàtic de bateries que durant les últimes etapes de càrrega i a causa d’un procés que es diu electrolisis, descomponen una mica de l’electròlit de la bateria en hidrogen i oxigen.

L’hidrogen, que és altament explosiu i més lleuger que l’aire, podria acumular-se i formar un núvol de gas. Aquesta situació no afecta en absolut a les condicions normals de funcionament d’un grup electrogen. No obstant això, si en aquest moment puntual en el qual es forma un núvol d’hidrogen es produeix una espurna ja sigui per motius elèctrics o mecànics, es podria arribar a produir una explosió.

Com evitar les explosions de bateries?

L’ideal i més important és fer un bon manteniment preventiu del seu grup electrogen. En Agresa som experts en serveis de manteniment per al seu equip. És convenient revisar no sols el correcte funcionament del propi grup electrogen, sinó també de la seva bateria. Revisar-la amb freqüència i detectar a temps possibles fallades o errors en el seu funcionament és de vital importància per a evitar incidències.

En el cas de possibles explosions de bateria, la correcta ventilació del grup electrogen també seria important. És cert que no sempre poden complir-se unes condicions en les quals l’equip pugui estar ventilat, atès que moltes vegades els grups electrògens són precisament necessaris en instal·lacions o llocs de complicat accés. No obstant això, sempre que sigui possible, és adequat proveir a l’equip d’una correcta ventilació perquè les possibles emissions d’hidrogen, en cas que es produïssin, no s’acumulin al voltant de l’equip.

Si comptes amb un grup electrogen i notes que el seu funcionament o el de la seva bateria no està sent l’adequat, truca’ns i passarem a revisar-lo. El nostre equip de manteniment s’encarregarà de valorar les possibles incidències en la seva instal·lació. Eviti ensurts innecessaris cuidant i revisant el seu equip de manera recurrent.