Tot el que has de saber sobre el procés d’instal·lació d’un grup electrogen i la prevenció de riscos

El procés d’instal·lació d’un grup electrogen i la prevenció de riscos laborals han de ser dutes a terme per professionals, ja que poden sorgir moltes complicacions i s’han de tenir en compte alguns factors essencials perquè tot surti a la perfecció quan arribi el moment de posar-lo a funcionar.

grup electrogen prevenció de riscos

En primer lloc, és important tenir clars els conceptes referents a l’obra civil i la fonamentació–aquesta és la base de formigó armat sobre el qual instal·larem tot l’equip; està ha de suportar, com a mínim, el doble del pes del generador, comptant amb l’oli, combustible, quadre elèctric…–.

D’altra banda, les dimensions d’aquesta fonamentació han de superar almenys 200 mm per cada costat, i l’altura també ha de calcular-se sense errors, mitjançant una fórmula matemàtica:

Altura fonamentació= Pes del generador en KG / (Densitat x longitud x amplària) del formigó

Procés d’instal·lació d’un grup electrogen i prevenció de riscos: factors relatius a l’espai que s’han de tenir en compte

Des d’Agresa sempre recomanem que el grup electrogen, els accessoris i el sistema de ventilació s’instal·lin, si és possible en la mateixa sala. 

Comencem pel més bàsic; convé deixar l’espai necessari per a poder efectuar les possibles reparacions i manteniments entre un metre i dos metres de distància entre la paret i el grup electrogen, estant l’espai triat el més net i buidat possible, per a poder instal·lar el grup amb total seguretat i tenint sempre en compte que, si aquesta instal·lació es realitza en interior, s’ha de prestar moltíssima atenció als sistemes de ventilació i evacuació de gasos.

Pel que fa a la canonada de fuita o evacuació, és important fer-la el més recte i vertical que es pugui, evitant els colzes en els trams horitzontals i amb un 5 % d’inclinació amb vista a descarregar la condensació en el punt més baix de la canonada.

És aconsellable que els tubs siguin llisos, sense soldadures i estiguin recoberts de materials que no deixin passar la calor, com per exemple la llana de roca o algun material de característiques semblants, si aquests tubs han de travessar alguna paret.

D’altra banda, el diàmetre de les canonades ha de ser major que el de la sortida del motor i s’ha de calcular amb exactitud la contrapressió del sistema de fuita per a complir sempre amb els requisits del motor–s’utilitza una fórmula i les dades emprades han de ser proporcionats pel fabricant–.

Contrapressió de la canonada=

(6,32x Cabal de gasos m³ / Temperatura + 273) + (longitud de cada tram de canonada / diàmetre interior)5 

El nostre catàleg de grups electrògens

Aspectes referents a la instal·lació elèctrica del grup electrogen i la prevenció de riscos

Pel que fa a la instal·lació elèctrica del grup electrogen, el primer és informar-se degudament de la funció de cada sistema de cablejat, del muntatge correcte de les connexions de borns i també dels cables de maniobra.

Per exemple, resulta de vital importància que els cables de potència siguin dimensionats per una persona que sàpiga el que estigui fent, ja que qualsevol error comporta caigudes de tensió, sobreescalfament i avaries greus durant els períodes d’activitat.

Cal ser molt meticulós amb l’ordre de fase i tenir sempre en compte els borns de fase i el neutre, subjectar totes les mànegues amb brides o suports, i usar canalons per a les mànegues, respectant un marge de separació entre potència i senyal.

grup electrogen prevenció de riscos

Altres dades interessants que cal no oblidar en cap concepte per a la correcta instal·lació d’un grup electrogen

Que tot el procés d’instal·lació s’efectuï de la forma correcta depèn també de la posada a terra de tot l’equip, tenint sempre present les parts metàl·liques del grup.

Habitualment hi ha una presa de terra en el quadre i els borns en el xassís; en funció de la mena d’instal·lació que es pretengui realitzar, la connexió d’aquests borns és completament diferent.

Els requisits necessaris per a cada instal·lació de terra són molt diferents depenent del país on instal·lem el grup electrogen, és per això que recomanem informar-se de la legislació local abans de començar amb el procés d’instal·lació.

Acabem parlant del sistema de ventilació, ja que aquest ha de complir amb unes pautes molt concretes perquè la instal·lació sigui correcta. Ha de garantir un flux d’aire correcte tant per a la combustió com per al sistema de refrigeració; és molt important no obviar dades com l’altitud o la temperatura amb vista al fet que la densitat de l’aire sigui la correcta durant el funcionament del grup; sempre cal fixar-se en l’orientació del vent per a deslliurar-se de la recirculació de l’aire; o tractar d’evacuar la calor derivada del procés d’irradiació que es generi en totes les fonts de la instal·lació–motor, alternador…–.

Servei tècnic d’Agresa

Si vol sol·licitar un pressupost per a la instal·lació del seu grup electrogen…

Com a empresa de referència de la venda de grups electrògens de grans dimensions, sabem que tots aquests processos poden resultar una mica complicats.

No dubti a posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o pregunta que tingui referent al procés d’instal·lació del seu grup electrogen.

També realitzem un servei integral de manteniment–comptem amb un elevat grau d’especialització tant en el manteniment correctiu com preventiu–, realitzem proves amb banc de càrrega, i comptem amb una llarga trajectòria instal·lant equips de generació d’energia en tota mena d’instal·lacions i localitzacions per complicades que siguin.

Només ha de dedicar uns segons a completar el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè de seguida!

Contactar amb Agresa