Projecte d’instal·lació d’un grup electrogen: Factors a tenir en compte per a triar la ubicació del seu grup electrogen

Evidentment el primer que cal fer és buscar un espai en la instal·lació on entorpeixi les labors quotidianes el mínim possible. Si ha de dissenyar un projecte d’instal·lació d’un grup electrogen per a la seva empresa, és important que tingui clares una sèrie de directrius que li evitaran contratemps, errors i possibles avaries futures.

El primer que cal tenir en compte és el sòl que suportarà el pes de tot l’equip, tenint en compte que el grup té pesos addicionals com el gasoil, olis o refrigerants.

És important que es deixi assessorar per un bon calculador que li pot proporcionar el seu arquitecte habitual.

En el cas del conjunt complet d’instal·lació del grup li oferim la possibilitat sense cap cost que un enginyer com els que tenim en l’equip de professionals d’Agresa l’assessori.

D’altra banda, és molt recomanable que el grup aquest estigui el més a prop possible del suport de l’estructura evitant d’aquesta manera que entri en ressonància amb les vibracions del grup, que en el cas que estigui situat en una estructura d’un edifici (des del primer pis fins al terrat) deixar un o dos metres d’espai entre la paret i el cos o l’estructura de l’equip pot arribar a ser perjudicial.

És bàsic eliminar totes les vibracions de l’equip posant entre aquest i el sòl elements anti vibratoris de les freqüències necessàries perquè l’estructura no pateixi, així com si és necessari efectuar un repartiment de càrregues a través d’una estructura metàl·lica major.

Si és un grup electrogen de potència principal o contínua, hauria de plantejar-se comprar-lo insonoritzat. Avui dia, tots els principals fabricants del mercat tenen línies i models insonoritzats. La inversió és una miqueta major, però molt més rendible que haver d’insonoritzar tota l’habitació.

Per a més informació

Altres factors a tenir en compte en un projecte d’instal·lació d’un grup electrogen

Quan s’inicia un projecte d’instal·lació d’un grup electrogen és important saber que aquests equips solen emetre gasos contaminants i perjudicials per al nostre organisme. En conseqüència, la instal·lació de la sortida de gasos a l’exterior segons normes ha de ser totalment aïllada.

Així d’important també és la conducció necessària a l’exterior de la sortida d’aire calent procedent de la refrigeració del motor, per a evitar avaries de sobreescalfament.

No menys important és aportació d’aire a la sala mitjançant una finestra que mantingui la secció i cabal necessaris per a la refrigeració.

En el cas que el local destinat a la instal·lació del grup electrogen no tingui comunicació directa a l’exterior s’hauran de dissenyar conductes adequats i si no hi ha altre remei assistir elèctricament la refrigeració.

D’altra banda, pensi que el grup electrogen és una font de calor i ha de treballar sempre a la temperatura adequada, per tant, una habitació amb la ventilació idònia contribuirà de manera directa al bon funcionament de l’equip i reduirà en gran part les tasques de manteniment.

Contacti amb Agresa i deixi’s assessorar per autèntics professionals

Si després de llegir aquest article, continua tenint dubtes quant al lloc on ha d’efectuar la instal·lació del seu grup electrogen, només ha de posar-se en contacte amb Agresa. El nostre equip de tècnics i enginyers estudiaran les seves peticions i no pararan fins a trobar la solució que millor s’adapti a les seves necessitats. No dubti a posar-se en contacte amb nosaltres!

Contacti amb Agresa