No te la juguis: la salut i la seguretat, dos pilars fonamentals en el treball

La salut dels treballadors depèn, en gran mesura, de la seguretat laboral de la teva empresa

A Agresa ens preocupa molt la seguretat laboral dels nostres treballadors. Creiem que perquè puguin exercir el seu treball en condicions òptimes han d’estar en un bon estat de salut. Per tant, les mesures de seguretat que decidim adoptar, són les que garantiran que aquests treballadors no pateixin cap dany ni lesió en el seu dia a dia.

Què diu la llei sobre la seguretat laboral?

No te la juguis: la salut i la seguretat, dos pilars fonamentals en el treball, Agresa

Segons l’article 22 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, l’empresari és el que té l’obligació de garantir la seguretat i un servei de vigilància eficient a tots els seus treballadors. Totes les mesures seran adoptades segons els riscos específics de cada lloc de treball. D’altra banda, en alguns casos, el treballador està obligat per llei a passar una revisió mèdica de tant en tant. Parlaríem de totes aquelles ocasions en què l’activitat laboral comporta algun risc real per a la salut: sector de la construcció; sector químic; sector farmacèutic …

La revisió mèdica anual dels treballadors

No te la juguis: la salut i la seguretat, dos pilars fonamentals en el treball, Agresa

La seguretat laboral és tan important com la salut de les persones. És bo saber que tots els treballadors de la seva empresa tenen dret a una revisió mèdica anual que ha de ser sempre a càrrec de l’ocupador.

En segon lloc, el treballador ha de tenir molt clar que els resultats d’aquesta prova són estrictament confidencials i no ha de comunicar-los a la seva empresa, excepte si han revelat alguna malaltia que li impedeixi realitzar el seu treball amb normalitat.

No te la juguis: la salut i la seguretat, dos pilars fonamentals en el treball, Agresa

Sota el nostre punt de vista, sent la salut un bé tan important per a la vida en general, entenem recomanable passar revisions mèdiques de forma regular, ja sigui a través del servei mèdic de l’empresa o fora d’aquest. Agresa porta molts anys contractant una empresa especialitzada en la seva prevenció. Tots els seus treballadors es fan la revisió mèdica anualment. Amb la salut de les persones, no s’hi juga. Això ho tenim més clar que l’aigua.