Les diferents línies d’I+D que està agafant el sector de l’energia i els grups electrògens

El futur del sector de l'energia i els grups electrògens, Agresa

Com a empresa que es dedica a la venda de grups electrògens a Barcelona, volem analitzar una mica el mercat actual. Les línies de recerca del sector de l’energia i els grups electrògens es poden resumir en tres grans camps:

  • Una especial atenció cap a la preservació i la sensibilitat pel medi ambient i per desenvolupar equips i maquinària

  • Un creixent desenvolupament i aposta per les tecnologies de recopilació de dades, gestió remota i Big Data. Els grups electrògens cada vegada gaudeixen de millors sistemes de control i processament de les dades.

  • Durant els últims anys, les empreses que fabriquen aquests equips i els seus enginyers han començat a entendre als grups electrògens com a parts de sistemes més complexos dins d’una infraestructura de xarxa.

La sostenibilitat i tots els aspectes relacionats amb el medi ambient

En aquest sentit, s’ha avançat moltíssim durant els últims anys, tant si ens referim a la reducció d’emissions contaminants com si parlem de la reducció del soroll en els grups electrògens moderns.  S’han establert limitacions més estrictes per a les emissions contaminants dels motors, i s’han aplicat millores significatives en els sistemes de refrigeració, conducció de l’aire o fuita, quant a l’emissió de sorolls. Totes les marques han llançat al mercat una línia de grups electrògens silenciosos i respectuosos amb el medi ambient.

El futur del sector de l'energia i els grups electrògens, Agresa

La recopilació de dades i la gestió remota: el fenomen del Big Data

La nostra societat està fent passos engegantits en aquesta direcció. Cada vegada controlem més coses de forma remota: grups electrògens, sistemes de calefacció, de seguretat…, i tot això requereix d’eines vàlides per a la gestió d’enormes bases de dades.  Per tot això, les empreses d’enginyeria relacionades amb aquest tipus de tecnologia han crescut exponencialment durant els últims anys, tant en el camp de l’energia com en altres sectors com l’hidràulic, nuclear…

El futur del sector de l'energia i els grups electrògens, Agresa

Grups electrògens moderns: una petita part de sistemes més complexos

La integració dels grups electrògens en xarxes i infraestructures de major envergadura és una cosa quotidiana i normal dins del sector. És una certesa que estem evolucionant cap a un model on el grup electrogen dièsel s’ha de poder integrar cada vegada més en un sistema de generació més gran i complex.

Amb tot això vigent, les empreses responsables de la fabricació de grups electrògens tenen la necessitat de reinventar-se i invertir una gran part dels seus pressupostos en recerca i desenvolupament. Agresa ho té molt clar. I vostè?

Posi’s en contacte amb nosaltres