Els grups electrògens són equips dissenyats per a proveir energia en llocs on no arriba la xarxa elèctrica convencional, per ser de difícil accés, estar lluny de nuclis urbans o qualsevol altra circumstància.