Cummins generator setembre with or without body with standby power of 1100 kVA – 880 kW, amb un voltatge de 400 V i una freqüència de 50 Hz. S’utilitza en ocasions on no hi ha un subministrament de xarxa o quan es produeix una fallada en la xarxa elèctrica.

Aquests valors nominals són aplicables per al subministrament d’energia elèctrica contínua (amb càrrega variable) en lloc de l’energia adquirida comercialment. No hi ha limitació a les hores anuals de funcionament i aquest model pot subministrar el 10% de sobrecàrrega d’energia durant 1 hora a 12 hores.

Per a més informació i detalls sobre aquest grup electrogen consulteu la fitxa tècnica que li proporcionem a continuació.

 

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

Potència Stanby ➞ 1100 kVA – 880 kW

Potència Continua➞ 1000 kVA – 800 kW

400/230 V, 50 Hz, 1500 RPM

VEURE FITXA TÈCNICA

CONTACTE