Política de qualitat, medi ambient i prevenció

AGRESA es va fundar el 1981 orientada a la venda de recanvis i reparació de maquinària agrícola en general, amb el nom d’Agrícola de Recanvis, SL. A causa del declivi en el sector de maquinària agrícola, a l’àmplia demanda de grups electrògens i a l’ambició per créixer i apostar per nous projectes, el 1996 es va decidir enfocar la seva activitat a la Venda, Manteniment, Reparació i Lloguer de grups electrògens amb el nom de GRUPS ELECTRÒGENS AGRESA, S.L.

L’activitat de venda i servei de l’empresa es desenvolupa principalment dins el territori espanyol, majoritàriament en l’àmbit català, però estem oberts a la venda arreu del món com ja hem fet en Sud-Àfrica i Sud-Amèrica.

L’experiència adquirida durant tots aquests anys, ens permet oferir als nostres clients, una àmplia gamma de grups electrògens estàndards i també projectes i horaris adaptats a les seves necessitats, amb un personal qualificat, que pot oferir tots els serveis amb gran professionalitat, buscant sempre la màxima qualitat a uns preus competitius.

La Direcció d’ AGRESA, ha decidit adoptar un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció per obtenir una millora del nivell de qualitat del seu servei, conscients de la importància de la conservació del Medi Ambient. Estem certificats amb ISO 9001 de Qualitat i ISO 14001 de Medi Ambienti així donem un valor afegit als nostres productes i serveis. És també prioritari millorar els nivells de la seguretat i salut dels treballadors de la nostra empresa.

AGRESA vol ser exemple d’empresa compromesa amb el Medi Ambient, la Qualitat i la Prevenció dels seus serveis dins del sector. Aquesta política és una declaració d’intencions a partir de la qual es fonamenten els nostres objectius i metes, que seran revisats anualment i que van orientats a:

  • Reduir els aspectes ambientals valorats com a significatius i minimitzar els residus.
  • Prioritzar la satisfacció dels clients, com a forma d’assegurar la continuïtat i el creixement de l’empresa, buscant sempre la millora contínua dels nostres processos.
  • Operar, sempre, sota l’estricte compliment de la legislació vigent i qualsevol altres requisit de les parts interessades.
  • Eliminar o reduir els riscos derivats del treball.
  • Protegir de forma contínua de la seguretat i salut dels treballadors.
  • Establir els mecanismes d’informació, consulta i participació necessaris per dur a terme l’activitat preventiva.
  • Durem a terme revisions per mantenir al dia i assegurar el compliment d’aquesta política, els objectius i metes.

En aquesta política s’estableixen les funcions i responsabilitats en matèria preventiva, de qualitat i medi ambient, de manera que la col·laboració de totes i cadascuna de les persones de l’empresa és, no només necessària, sinó vital per aconseguir els objectius finals. És per això que hem d’implicar tots de forma activa començant per la direcció, la qual com a acció inicial estableix i impulsa la present política.

Per evidenciar aquests compromisos, farem pública aquesta política i estarà a disposició de qualsevol part interessada.

A Manresa a 23 d’octubre de 2018

Firmat Gerència