Grup motor electrogen Baudouin amb o sense carrosseria amb potència standby de 1100 kVA – 888 kW, amb un voltatge de 400 V i una freqüència de 50 Hz. S’utilitza en ocasions on no hi ha un subministrament de xarxa o quan es produeix una fallada en la xarxa elèctrica.

Aquests valors nominals són aplicables per al subministrament d’energia elèctrica contínua (amb càrrega variable) en lloc de l’energia adquirida comercialment. No hi ha limitació a les hores anuals de funcionament i aquest model pot subministrar el 10% de sobrecàrrega d’energia durant 1 hora a 12 hores.

Per a més informació i detalls sobre aquest grup electrogen consulteu la fitxa tècnica que li proporcionem a continuació.

 

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

Potència Stanby ➞ 1100 kVA – 888 kW

Potència Continua ➞ 1010 kVA – 808 kW

400/230 V, 50 Hz, 1500 RPM

VEURE FITXA TÈCNICA
CONTACTE