Grup motor electrogen Doosan amb o sense carrosseria amb potència standby de 110 kVA – 88 kW, amb un voltatge de 400 V i una freqüència de 50 Hz. S’utilitza en ocasions on no hi ha un subministrament de xarxa o quan es produeix una fallada en la xarxa elèctrica.

Aquests valors nominals són aplicables per al subministrament d’energia elèctrica contínua (amb càrrega variable) en lloc de l’energia adquirida comercialment. No hi ha limitació a les hores anuals de funcionament i aquest model pot subministrar el 10% de sobrecàrrega d’energia durant 1 hora a 12 hores.

Per a més informació i detalls sobre aquest grup electrogen consulteu la fitxa tècnica que li proporcionem a continuació.

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

Potència Standby ➞ 110  kVA – 88 kW

Potència Continua100 kVA – 80 kW

400/230 V, 50 Hz, 1500 RPM

VEURE FITXA TÈCNICA

CONTACTE