Grup motor electrogen Kofo amb o sense carrosseria amb potència standby de 33 kVA – 27 kW, amb un voltatge de 400 V i una freqüència de 50 Hz. S’utilitza en ocasions on no hi ha un subministrament de xarxa o quan es produeix una fallada en la xarxa elèctrica.

Aquests valors nominals són aplicables per al subministrament d’energia elèctrica contínua (amb càrrega variable) en lloc de l’energia adquirida comercialment. No hi ha limitació a les hores anuals de funcionament i aquest model pot subministrar el 10% de sobrecàrrega d’energia durant 1 hora a 12 hores.

Per a més informació i detalls sobre aquest grup electrogen consulteu la fitxa tècnica que li proporcionem a continuació.

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Potencia Standby ➞ 33 kVA – 27 kW

Potencia Continua 30 kVA – 24 kW

400/230 V, 50 Hz, 1500 RPM

VER FICHA TÉCNICA

SOLICITAR INFORMACIÓN