En l’obra de remodelació de l’Aeroport de València, Agresa va tenir un paper important tant en el desenvolupament com en l’execució del projecte del servei del subministrament elèctric d’emergència.

Es van realitzar diferents treballs a l’Aeroport de València. D’una banda, es va efectuar la instal·lació de 3 grups electrògens amb motor Cummnis d’una potència unitària de 2500KVA. Els grups electrògens tenen una tensió de sortida de 6000V evitant d’aquesta manera caigudes innecessàries de tensió i costos de cablejat. Els tres van acoblats en paral·lel entre ells i en paral·lel a la xarxa. D’aquesta manera s’evita el fatídic pas per (0) de tensió quan hi ha de nou la tensió de la companyia subministradora.

Tots ells porten amortidors antisísmicos evitant altre possible contratemps. Suports de canalització de sortida de gasos d’extrema resistència. Armaris de control de grups amb controladors de la marca DEIF, amb pantalla tàctil per màquina i control comú. Amb la previsió de l’espai necessari per doblar la instal·lació i tenir una redundància segura. Tot això dissenyat perquè en cas d’emergència els grups electrògens assumeixin la càrrega elèctrica amb la major fiabilitat possible a l’Aeroport de València.

CLIENT:

SECTOR:

ANY:

Aeroport de València

Aeroports

2006