Proves per a grups electrògens especials: grups electrògens en mines.

De vegades cal efectuar proves amb un Banc de càrrega Agresa a grups electrògens especials, com el cas que ens ocupa.

Un grup situat en una mina on les tensions de treball són diferents a les habituals requereix d’un tracte personalitzat i basat en les necessitats reals, tant del grup com de la mina i el seu funcionament. L’entorn que l’envolta, la climatologia són, tots dos, dos factors que afecten el seu funcionament, per tant, s’ha de planificar exactament el temps atur de servei de grup, ja que a causa de la complexitat de la instal·lació a efectuar es necessita que sigui bastant més de l’habitual.

La tensió de l’equip en el cas que ens ocupa és de 550 V CA. Per poder efectuar les proves del grup cal intercalar un transformador de la mateixa potència del grup, efectuar tirades de cables del grup al transformador i, així mateix, del transformador al banc de càrregues.

D’aquesta manera i gràcies als avantatges del Banc de proves Agresa, es va poder provar el grup que estava registrant una sèrie d’incidències en el seu funcionament habitual i afectant a l’activitat de l’empresa, es van obtenir uns resultats correctius gràcies al sistema Agresa i la seva posterior implementació. Gràcies a aquests canvis, el resultat és l’obtenció d’un grup electrogen totalment operatiu i en un estat òptim.

És bàsic i molt important que s’efectuïn les proves oportunes als grups electrògens i el seu manteniment anual, sobretot en aquells que són imprescindibles, però també a aquells que porten molt de temps sense efectuar proves de potència.

És imprescindible que se sàpiga que els grups puguin rendir a plena potència.

En el cas d’aquesta mina, després de la intervenció de l’equip especialitzat i altament format de Agresa Grups electrògens així com al Banc de proves Agresa, les incidències detectades fins al moment van cessar i es va optimitzar el grup electrogen de manera que no tornés a registrar cap tipus problema.

CLIENT:

SECTOR:

ANY:

Mina

Mineria

2018