Project Description

Un altre dels projectes que ha resultat gratificants a nivell tècnic i de resultat final per al client és el del Camping Park Platja Barà, on el repte era a posar grups electrògens en paral·lel de 580Kva en un situat molt especial.

Per començar, es va fer una planificació dels treballs amb exactitud on es va incloure un grup de lloguer mentre es treia el grup electrogen antic de la seva ubicació, per deixar espai per als dos nous grups.

Primer es va realitzar la instal·lació de la nova commutació i es va deixar operativa, es va posar un grup de lloguer, es va treure el grup usat, es va ampliar la sala dels grups, es van instal·lar els nous i es van realitzar les instal·lacions elèctriques, mecàniques i d’insonorització per tal d’aconseguir un nivell de soroll inapreciable a l’exterior de la sala, on hi ha les instal·lacions dels clients del càmping a menys de 5 metres de la paret.

Tant les instal·lacions de sortida d’aire com la d’entrada i sortida de gasos es van dissenyar de manera que fossin perfectament inaudibles, aconseguint l’objectiu fixat.

CLIENT:

SECTOR:

ANY: