Project Description

Un altre dels treballs interessants i del qual estem orgullosos a Agresa és el que realitzem en el conegut Edifici de l’Editorial Planeta de Barcelona, ​​on vam haver de instal·lar un grup de 825Kva.

Aquest projecte va consistir en la instal·lació d’un grup electrogen de 825Kva amb acoblament en paral·lel a la tornada de xarxa i insonoritzat en sala.

Però primer vam haver de buidar la sala on s’anava a ubicar el nou grup, en ella hi havia dos grups antics de 600KVA amb el seu sistema de refrigeració i escapament complets.

L’interessant era poder treure els grups antics de la ubicació i carregar-los al camió, ja que estaven situats a una planta menys 4 i l’accés tenia un perímetre tan petit que obligava a treure els grups en posició horitzontal fins al pati de sortida, on es havia de posar en posició vertical (per evitar avaries en els motors dièsel es van buidar els líquids del motor). Aquest treball es va planificar amb detall ja que era terriblement fàcil que es passés un accident o bé un trencament dels elements dels grups.

Un cop posat en vertical es va assegurar la càrrega i amb cables guia, es va començar a pujar girant els grups en la posició adequada en cada pas de la pujada per tal de poder passar per un espai tan just, i un cop a l’exterior es haver de aposentar a la plataforma i suaument deixar-ho aposentar horitzontalment.

Un cop trets els grups i els seus diferents elements es va repetir la maniobra a l’inrevés, amb més cura si és possible ja que es tractava del nou equip.

Un cop aposentat en la seva ubicació final i efectuades les instal·lacions mecàniques i elèctriques, es va fer la posada en marxa deixant el grup operatiu i en servei.

CLIENT:

SECTOR:

ANY:

Grup Planeta

Editorial

2017