Aquest projecte constava de tres grups electrògens de 1500KVA acoblats en paral·lel entre ells mateixos per subministrar una potència total del 4500KVA, i alhora acoblats en paral·lel a la tornada de xarxa.

El tema del diari neix de la necessitat del bon funcionament de l’equip en paral·lel, equip que no va haver forma humana de deixar-ho operatiu amb els controladors que portava d’origen.

Un cop verificada la impossibilitat del funcionament requerit pel client, es va realitzar un estudi i posterior pressupost indicant les modificacions a efectuar en el sistema, que bàsicament requeria de la substitució dels elements de control dels equips així com la substitució de l’element de control de commutacions.

Tot això amb la dificultat afegida de no poder deixar més d’un grup inoperatiu alhora, pel fet que el funcionament de les rotatives havia de garantir sense equips electrògens de lloguer.

Una de les claus de la dificultadv radicava en haver d’adaptar els grups existents al sistema de control actual.

Per a aquest projecte es va triar DEIF com a equip digital de control per la fiabilitat demostrada.

A causa de l’operativitat del sistema i al poc temps disponible per a efectuar proves, així com a l’horari impost i algun element més, es van retardar bastant en el temps les proves i posada en marxa definitiva.

Els treballs es van acabar amb un èxit rotund i amb la satisfacció de la feina ben feta ..

CLIENT:

SECTOR:

ANY:

El Periodico

Premsa

2006