Project Description

En aquest projecte el que es requeria era la instal·lació d’un grup electrogen de 900 KVA, insonoritzat, amb una autonomia per a diversos dies.

El projecte d’Alcampo a Sant Arià, consistia a realitzar la instal·lació d’un grup electrogen insonoritzat amb autonomia per a diversos dies.

A diferència d’en altres instal·lacions d’un grup electrogen per a altres clients, en aquest projecte no es requerien unes condicions especials ni molt complicades. L’objectiu va ser realitzar un projecte claus en mà. En aquest projecte, Agresa Grups electrògensassumia la totalitat del procés a realitzar. Ens responsabilitzem des de la valoració prèvia fins a la seva instal·lació en l’espai final.

El projecte es va iniciar, abans de l’aprovació del pressupost, realitzant una prospecció de l’emplaçament especificat pel client. L’equip de Agresa va revisar els requeriments específics de l’espai necessaris per poder dissenyar l’oferta de la instal·lació completa. En la revisió també es van verificar les possibilitats reals de la instal·lació.

grup electrogen agresa

Fases del projecte:

Un cop acceptada l’oferta comercial, es va procedir a sol·licitar els materials necessaris per poder començar a treballar en el projecte. ¿L’objectiu? complir els terminis pactats i oferir resultats òptims.

Amb l’apilament realitzat, ens vam posar en marxa per descarregar i ubicar els diferents components (grup electrogen de 900 kVA insonoritzat i el seu tanc de combustible).

Seguidament, es va començar amb els treballs d’instal·lació del sistema de combustible entre el grup i el tanc de combustible. Un dels passos més rellevants va ser la comprovació de l’estanquitat del tanc. Aquest procés consisteix en omplir el tanc i implementar diferents proves de funcionament.

Posteriorment, es va començar a realitzar la instal·lació elèctrica del grup electrogen a l’armari de commutació i les diferents maniobres elèctriques entre els diferents elements.

Es va construir una tanca de protecció i seguretat per evitar potencials incidències amb el tanc de combustible.

Finalment, es va efectuar la posada en marxa de tot l’equip i es van realitzar les proves tècniques necessàries per assegurar el bon funcionament de la instal·lació.

Un cop l’equip de Agresa va verificar el correcte funcionament de tot l’equip, es va procedir a lliurar la documentació reglamentària i legal de tots els diferents components perquè el nostre clienta pogués realitzar els tràmits legals de la instal·lació.

CLIENT:

SECTOR:

ANY:

Alcampo

Hipermercats

2018