Project Description

Instal·lació d’un grup electrogen en espais reduïts, una d eles especialitats d’Agresa. Un projecte per l’Ajuntament d’Igualada. 

Agresa ofereix serveis de venda, instal·lació i manteniment de grups electrogens adaptant-se a les característiques del context i a les necessitats reals del client.

La instal·lació d’un grup electrogen en espais reduïts es una de les especialitats de la marca. En aquesta ocasió, l’equip d’Agresa va tenir el repte d’instal·lar una conducció de gasos en un espai reduït, fet que comporta certa complexitat.  

Instal·lació d'un grup electrogen en espais reduïts

Context. Definició de la situació de la instal·lació a l’Ajuntament d’Igualada 

L’espai era tan reduït que feia que el grup estigués extremadament prop de la vora, generant així un potencial perill inherent ja que hi havia serioses possibilitats que caigués o s’enfonsés el ciment que ho suporta.

El resultat podrien ser grans danys en l’equip i voltants, amb el conseqüent cost imprevist per a l’empresa, a nivell econòmic i energètic.

Instal·lació d'un grup electrogen en espais reduïts

El grup estava col·locat on estava causa de la imperiosa necessitat de l’accés per la cara oculta del grup confrontant a la paret.

Solucions Agresa per a instal·lació d’un grup electrogen en espais reduïts

Con el objetivo de reducir los riesgos y optimizar el espacio, el equipo de Agresa colocó pletinas de reparto de carga en la base del grupo electrógeno repartiendo así la carga y asegurando la estabilidad del equipo.

La única adaptación especial que se tuvo que realizar fue la del conducto de escape en su tramo final. El objetivo de esta adaptación era evitar la entrada de agua y que nadie pudiera saturarlo voluntariamente. 

También se aisló térmicamente, con material inox homologado, que es el que corresponde para este tipo de situaciones y necesidades.

En cada uno de los proyectos Agresa aprendemos y ampliamos conocimientos y experiencia que nos permiten ofrecer el mejor de los servicios al cliente, resultados positivos y un trato cercano y de confianza.

Amb l’objectiu de reduïr els riscos i optimitzar l’espai, l’equip de Agresa va col·locar platines de repartiment de càrrega a la base del grup electrogen repartint així la càrrega i assegurant l’estabilitat de l’equip.

L’única adaptació especial que es va haver de realitzar va ser la del conducte d’escapament en el seu tram final. L’objectiu d’aquesta adaptació era evitar l’entrada d’aigua i que ningú pogués saturar-lo voluntàriament.

També es va aïllar tèrmicament, amb material inox homologat, que és el que correspon per a aquest tipus de situacions i necessitats.

A cada un dels projectes Agresa aprenem i ampliem coneixements i experiència que ens permeten oferir el millor dels serveis al client, resultats positius i un tracte proper i de confiança.

Instal·lació d'un grup electrogen en espais reduïts