Project Description

Instal·lació d’un grup electrogen en vaixell de pesca gràcies a Agresa Grups electrògens.

La instal·lació d’un grup electrogen en vaixell de pesca ha sigut  una de les més interessants i divertides instal·lacions que l’equip de Agresa ha liderat pels reptes que plantejava i la seva difícil solució.

Els professionals d‘Agresa Grups electrògens van rebre l’encàrrec d’instal·lar un grup electrogen en un vaixell de pesca que havia de sortir a navegar i estar en alta mar entre 3 i 7 dies. El motiu pel qual necessitaven el grup electrogen era per mantenir congelat l’esquer que usarien durant els dies que estarien fora. La quantitat d’esquer a transportar i mantenir era considerable,, així com el seu cost, motiu pel qual no es poguessin arriscar a sortir sense assegurar el seu manteniment en fred.

Un altre dels factors que van fer necessària la instal·lació del grup electrogen en vaixell és que les càmeres mantinguessin el peix fresc, a la temperatura òptima, perquè el peix arribés a port en les millors condicions possibles.

Instal·lació d'un grup electrògen a un vaixell

Finalment, es volia assegurar que el sistema de recollida d’hams funcionés. Per a això, havien de tenir un subministrament elèctric que proporcionés els seus 220Vca, necessaris per al seu funcionament.

Un dels factors més rellevants del projecte i que més importava als professionals de Agresa és la temporalitat de la feina dels pescadors (4 mesos a l’any).

Com es va realitzar la instal·lació de grup electrogen en vaixell? 

Un cop analitzades les necessitats reals dels clients i del seu treball, així com l’entorn on s’hauria de realitzar la instal·lació, els professionals Agresa van decidir instal·lar dos grups electrògens. L ‘objectiu era assegurar la màxima fiabilitat possible dels subministraments.

Instal·lació d'un grup electrògen a un vaixell

Aquesta decisió va implicar haver de realitzar una anàlisi detalallada de l’espai, tenint en compte la saturació d’espais de la sentina. Gràcies a la perícia de l’armador, la instal·lació de grup electrogen en vaixell es va dur a terme amb rapidesa i havent otpimizado al màxim el rendiment de la sentina.

Altres adaptacions tècniques durant la instal·lació de grup electrogen en vaixell

Per augmentar en fiabilitat, es va disposar un doble sistema d’arrencada commutat per grup, el que garantia que, en el cas d’avaria d’un dels controls, el grup podia seguir treballant amb l’altre controlador.

Entre les revisions periòdiques, el manteniment de l’armador i una instal·lació eficient, aquest sistema porta treballant més de 12 anys sense fallades de tensió ni potència, retornant a port, després de cada sortida, el peix en òptimes condicions i sense pèrdua alguna des de la instal·lació .

L’equip de Agresa Grups electrògens se sent particularment agraït i orgullós d’haver participat en aquest projecte on, a banda de treball ben fet, es va forjar una bona amistat.