Project Description

En AQUEST projecte especial és requerien 1 sèrie d’elements imprescindibles per part de RTVE perque el grup electrogen Pogues funcionar a ple Rendiment en una zona Especialment delicada de Madrid paper que fa a soroll és refereix, treball complicat si tenim en compte Quant la potència de l ‘equip 2.200Kva.

Aquest equip era de vital importància per a RTVE ja que estava situat al conegut Pirulí de Madrid i mancant energia de la companyia elèctrica, pràcticament, Madrid es quedava sense la major part de comunicacions.

A causa de tot això havíem de poder efectuar un disseny del grup per poder transportar-lo a la seva destinació final sense haver de ser el seu desplaçament molt complex i complint amb una especificació de soroll per a un equip d’aquestes característiques molt difícil de complir.

A més, es va haver de dissenyar pensant que, en la ubicació final, tant l’entrada com la sortida d’aire a l’contenidor com les sortides de gasos d’motor havien d’estar orientades cap a la part de la finca que tingués menys afectació de soroll. De tots és sabut que, tot i que es compleixin les normatives, si es produeixen molèsties de soroll en conseqüència comencen les denúncies i l’atur de l’equip.

Per poder aconseguir el nivell desitjat es va substituir el sistema de refrigeració per un altre independent amb un coeficient de soroll sensiblement inferior, aconseguint disminuir les entrades i sortides de refrigeració de l’equip un 80% i reduint el soroll en proporció.

Els silenciadors d’atenuació a 42dB instal·lats en l’equip no es van posar a l’interior d’aquest a causa del gran espai que ocupen.

Amb totes les dificultats afegides pel que fa a dimensions necessàries per al funcionament del grup es va poder posar en un contenidor especial de 40 “, això amb una mesura especial pel que fa a amplada es refereix, havent de demanar permisos per a la seva circulació a la capital.

CLIENT:

SECTOR:

ANY:

Torrespaña

Comunicacions

20o6