Project Description

El tema de Telefónica per Agresa pot subdividir en diversos capítols, però en aquest cas parlarem de la central de Rios Roses, central en la que hi ha instal·lats a hores d’ara dos grups electrògens de Agresa de 2500KVA amb certes peculiaritats força interessants.

En principi comença l’obra amb bastants incògnites a aclarir, cal tallar un dels carrers principals a prop del centre de Madrid, els grups electrògens s’han d’instal·lar al soterrani almenys tres, amb uns accessos complicadíssims a nivell d’accessos i les instal·lacions són igual de complicades, el que fa aquest projecte en particular interessant i divertit.

Demanar el permís a l’ajuntament per poder tallar el carrer és fàcil però que et deixin treballar és més complicat, cert és que vam arribar a trobar una franja de temps (nocturna) entre el cap de setmana adequat per poder efectuar les descàrregues.

La descàrrega promet fàcil però cal baixar les màquines a un soterrani menys tres i el muntacàrregues del qual disposem porta un munt d’anys sense funcionar a ple rendiment i ningú ens garanteix el seu bon funcionament. A més és petit en grandària i en pes per a tals menesters, preveient la necessitat d’un desmuntatge previ de l’equip per poder baixar-los.

Per baixar els equips utilitzem un cabrestant de la capacitat necessària aconseguint amb èxit el descens, però per poder desplaçar aquestes màquines de mes de 18000Kg al seu lloc d’ubicació utilitzem tanquetes elèctriques el que fa que aquest treball sigui més còmode i eficaç.

Alhora es descarreguen els aero refrigeradors a la teulada de l’edifici a un 4t pis, aero refrigeradors d’un gran volum necessaris perquè no es transmetin les vibracions i sorolls als edificis adjacents.

Es descarreguen també els quadres de control i maniobra d’aquests grans equips.

En els dies successius s’efectuen les instal·lacions elèctriques, conduccions de sortida de gasos i conduccions de refrigeració.

Aquests equips en haver d’estar a una distància considerable del sistema de refrigeració, s’han d’instal·lar amb intercanviadors de plaques i equips de bombament d’alta eficàcia perquè la refrigeració sigui òptima.

Per tal d’assegurar que tant la instal·lació com els equips estan en ordre correcte de treball, es proven in situ amb un banc de càrregues, verificant el seu correcte funcionament.

CLIENT:

SECTOR:

ANY:

Central de Rios Rosas (Telefónica)

Comunicació

2011