Project Description

En què consisteix el projecte de residència Bellpuig?

Es tracta d’un projecte encarregat pel Departament de treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’instal·lar un grup electrogen a la residència Bellpuig, a Lleida. Parlem d’un contracte clau en mà, on havíem de cuidar tots els treballs corresponents per acabar l’obra de principi a fi. Aquest tipus de projecte obliga l’empresa contractada a responsabilitzar-se de totes les fases del procés. Des de les fases inicials fins al final amb la instal·lació del grup electrogen: obra civil, transport, descàrrega, localització, instal·lació elèctrica, legalització i proves dels equips.

Les fases inicials del generador d’instal·lació

Vam fer un estudi previ per veure quin tipus d’instal·lació havíem de triar. En línia amb el client, vam decidir quin s’adaptava millor a les seves necessitats. En aquest cas, una part de la instal·lació (100 kVA) d’un total de més del doble es commutada.

Amb l’objectiu de reduir els costos de la instal·lació es van realitzar diferents actuacions. El més destacable d’ells va ser l’estalvi important de cablejat que arribem. Ho vam fer canviant el poder total al costat de la sortida del circuit de la punta de la instal·lació general, en lloc de situar-la a 80 m de la ubicació del grup, com ho hem fet en altres ocasions.

Com ho hem fet i què hem de tenir en compte?

A mesura que la càrrega elèctrica de la commutació del grup és més alta que la que tenia la fàbrica d’equips, vam instal·lar en algun magnetotèrmic una bobina de mínima tensió, que fa desconnectar les càrregues elèctriques d’excés quan la tensió de la companyia elèctrica cau.