Proves amb bancs de càrrega

CONTACTE
MANTENIMENT PREVENTIU
MANTENIMENT CORRECTIU
INSTAL·LACIONS

PROVES AMB BANC DE CÀRREGA

Vol comprovar que el seu grup electrogen funciona correctament? Fa molt de temps que no arrenca el motor del seu equip i no sap quant durarà? Agresa l’ofereix el servei de proves amb banc de càrrega per a assegurar el rendiment del seu grup electrogen en qualsevol circumstància.

En instal·lacions on no és possible realitzar proves de commutació amb càrrega, és recomanableaplicar càrregues per comprovar el correcte funcionament del grup electrogen, així com garantir que no es formen residus en els circuits d’injecció i escapament per treball a baix rendiment del motor.

Els grups electrògens d’emergència, que se solen arrencar periòdicament, o bé els grups que treballen amb molt poca càrrega, no se sotmeten a un esforç diari. Aquests residus fan que el rendiment del motor disminueixi o fins i tot provocar avaries. En aplicar els bancs de càrrega fregant el límit de potència del grup electrogen, s’aconsegueix que totes aquestes restes es cremin i es mantingui el motor en òptimes condicions per assegurar el funcionament i el bon rendiment.Contacta amb Agresa per a més informació.

Proves amb banc de càrrega per a assegurar el rendiment del seu grup electrogen

Amb les proves amb banc de càrrega es pot garantir que el grup donarà la càrrega, assegurant el seu rendiment i donant la tranquil·litat que s’espera.

Es poden realitzar també els impactes de càrrega necessaris per saber el màxim impacte que el grup electrogen pot resistir. I, finalment i no menys important, amb el banc de càrregues es poden determinar amb molta exactitud els manteniments correctius a realitzar, en cas que sigui necessari.

En acabar la prova amb banc de càrrega, l’equip de Agresa realitzarà un informe amb les dades dels assajos realitzats i mesures comprovades.

Vull fer proves amb banc de càrrega!